Responsabilitate Socială

Pentru compania „Petrom-Moldova" responsabilitatea socială este importantă. Deoarece deţinem întâietatea pe piaţa autohtonă a produselor petroliere avem responsabilitatea să ne implicăm în viaţa comunităţii şi a societăţii în care trăim. Responsabilitate socială este parte din strategia de management a companiei. Este mai mult decât filantropie. E acţiunea care generează încredere.