Nota de informare privind procesarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, operatorul Petrom Moldova SRL, societate pe acțiuni din Republica Moldova, cu sediul înregistrat în str. Șos. Muncești 269, sectorul Botanica, municipiul Chișinău, Republica Moldova, înregistrată de Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova şi înmatriculată în Registrul de Stat al persoanelor juridice sub IDNO 1002600045798, la data de 16 octombrie 1998, deţinătoareacodului TVA nr. 0502558, a fost înregistrată în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000147.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează direct de Petrom Moldova SRL, conform prevederilor legale aplicabile, prin mijloace automatizate, cu respectarea cerinţelor de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvăluite numai persoanelor autorizate, în condiţiile stabilite de legislația în vigoare.

Prelucrările de date cu caracter personal se vor realiza în procesul de arhivare a documentelor financiar-contabile (facturi, anexe la facturi, documente justificative, etc.) în formă electronică în nume propriu şi/sau pentru terţi.